Budovapen

Till denna grupp tillhör alla vapen som används i budo- och kampsporter. Till exempel Bo-, Jo-, och Escrimastavar, Bokken, Tonfa, Sai och andra trävapen. Trä-, metall-, och gummiknivar. Vapenkopior. Kinesiska kampsportsvapen och laido-, och dekorationssvärd. Svärdskötselsatser hör också till denna grupp.